Kontakt

+48 22 872 25 21, +48 601 23 29 05

kontakt@englishinjoy.pl
Warszawa, Patriotów 213

 

Piotr Przybylski
PKO BP XVIII o/Warszawa
13 1020 1185 0000 4902 0013 1615
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka prywatności

Angielski w Warszawie Wawer - małe grupy lub indywidualnie

Twoje dane są bezpieczne

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pana/i oraz Pana/i dziecka jest Piotr Przybylski prowadzący działalność - nauka języków obcych English in Joy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 213

2) z administratorem można kontaktować się :

         e-mail : kontakt@englishinjoy.pl lub telefon : 601232905.

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania procesu nauczania dziecka języka angielskiego i na podstawie zgody rodzica  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

4) dane osobowe będą przetwarzane do czasu ukończenia przez dziecko nauki oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń

5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to oznaczenie organu należy stosować dopiero po zmianie stanu prawnego w tym zakresie), w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO

6) podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy

7) dane osobowe dziecka nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

8)    dane osobowe rodzica przetwarzane w celu wystawienia rachunku/faktury będą przekazywane do Biura Rachunkowo-Księgowego obsługującego administratora.

Skontaktuj się
z nami

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!